Förebygg ohälsa och minska sjukfrånvaron med 40%


Frisk- och Hälsovård | Hälsobloggen

Visste du att 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med rätt insatser i ett tidigt skede – något som sparar stora pengar för arbetsgivarna och gör medarbetarna friskare. 

Arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. 50-60% av alla långtidssjukskrivningar beror på dessa orsaker enligt försäkringskassans statistik. Att jobba med hälsofrämjande åtgärder är en lönsam investering i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Studier visar att investeringar i förebyggande frisk- och hälsovård kan ge mellan två och fem gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter som förbättrad arbetskapacitet, minskad sjukfrånvaro och minskat rehabiliteringsbehov. Samtidigt visar undersökningar att företagshälsovård sällan används för att förebygga ohälsa.

Men hur vet du vilka tidiga åtgärder som behöver sättas in för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron?

Först är det viktigt att skaffa sig en bild och ett bra informationsunderlag över företagets sjukfrånvaro- och hälsostatus. En proaktiv företagshälsa som både stöttar chefer och medarbetare i sjuk- och hälsofrågor och erbjuder digitala verktyg för företagets hantering av sjuk- och friskärenden ger arbetsgivare möjlighet att upptäcka ohälsa och att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Med en digital sjuk- och friskanmälan kan företagets alla hälsoärenden samlas på ett ställe och personalansvariga får direkt tillgång till hälsostatistik. Arbetsgivare och chefer kan enkelt skapa sig en tydlig bild av hur medarbetarna mår och få översikt över hela företagets hälsostatus.

Fånga upp återkommande korttidsfrånvaro med ett digitalt system

👉 Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare frånvarotillfällen

👉 Med en digital hälsoportal kan du uppmärksamma och fånga upp upprepad korttidsfrånvaro

Mellancheferna har en nyckelroll i att upptäcka ohälsa hos sina medarbetare. Enligt Susanne Myckelberg, platschef på Geddeholms Callcenter, är Qurant företagshälsa som en extra resurs för henne. Läs hela Susannes recension här.

Förebygg ohälsa – jobba proaktivt

Qurant nytänkande företagshälsa med digital sjuk- och friskhantering ger företag de rätta verktygen och möjlighet att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Vår digitala hälsoportal samlar alla hälsoärenden på ett ställe och ger relevant hälsostatistik på individ-, grupp- och företagsnivå. Personalansvariga kan enkelt skapa sig en bild över hälsoläget och ge stöd med rätt insatser i ett tidigt skede.

Vill du veta mer

Kontakta oss eller fyll i vårt BLI KUND formulär så skickar vi ett avtalsförslag.

 

Välkommen till Qurant – en nytänkande och proaktiv företagshälsa!

Hälsobloggen

Oro
9 maj, 2022
Så hanterar du ökad oro på arbetsplatsen
Läs mer
chef
2 maj, 2022
Så blir du en bättre chef: reflektera över ditt ledarskap!
Läs mer
Bara 10 minuter om dagen förbättrar din hälsa
25 april, 2022
Bara 10 minuter om dagen förbättrar din hälsa
Läs mer