Förebygg ohälsa och minska sjukfrånvaron med 40%


Frisk- och Hälsovård | Hälsobloggen

Visste du att 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med rätt insatser i ett tidigt skede – något som sparar stora pengar för arbetsgivarna och gör medarbetarna friskare. 

Att jobba med hälsofrämjande åtgärder är en lönsam investering. Studier visar att investeringar i förebyggande frisk- och hälsovård kan ge mellan två och fem gånger pengarna tillbaka mätt i positiva effekter som förbättrad arbetskapacitet, minskad sjukfrånvaro och minskat rehabiliteringsbehov. Samtidigt visar undersökningar att företagshälsovård sällan används för att förebygga ohälsa.

Men hur vet du vilka tidiga åtgärder som behöver sättas in för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron?

Jo, först det är viktigt att skaffa sig en bild och ett bra informationsunderlag över företagets sjukfrånvaro- och hälsostatus. En proaktiv företagshälsa som både stöttar chefer och medarbetare i sjuk- och hälsofrågor och erbjuder digitala verktyg för företagets hantering av sjuk- och friskärenden ger arbetsgivare möjlighet att upptäcka ohälsa och att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Med en digital sjuk- och friskanmälan kan företagets alla hälsoärenden samlas på ett ställe och personalansvariga får direkt tillgång till hälsostatistik. Arbetsgivare och chefer kan enkelt skapa sig en tydlig bild av hur medarbetarna mår och få översikt över hela företagets hälsostatus.

förebygg ohälsa        förebygg ohälsa

Fånga upp återkommande korttidsfrånvaro med ett digitalt system.

Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare frånvarotillfällen. Med ett digitalt system kan du uppmärksamma och fånga upp upprepad korttidsfrånvaro och därmed minska sjukfrånvaron.

Mellancheferna har en nyckelroll i att upptäcka ohälsa hos sina medarbetare. Enligt Susanne Myckelberg, platschef på Geddeholms Callcenter, är Qurant företagshälsa som en extra resurs för henne. Läs hela Susannes recenssion här.

”Qurant hjälper mig att hålla reda på allt som gäller inom sjukhantering, proaktiv hälsovård och rehabilitering. Systemet ger mig signaler vid tecken på ohälsa, påminnelser och rekommendationer till åtgärder.”

Förebygg ohälsa – jobba proaktivt.

Qurant nytänkande företagshälsa med digital sjuk- och friskhantering ger företag de rätta verktygen och möjlighet att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Vår digitala hälsoportal samlar alla hälsoärenden på ett ställe och ger relevant hälsostatistik på individ-, grupp- och företagsnivå. Personalansvariga kan enkelt skapa sig en bild över hälsoläget och ge stöd med rätt insatser i ett tidigt skede.

Skaffa en proaktiv företagshälsovård med digitala verktyg och hälsoportal för hanteringen av företagets sjuk/vab- och friskärenden du med.
Hör gärna av dig till Michael Emilsson på michael@qurant.se eller skicka in kontaktformuläret om du vill diskutera hur vi tillsammans kan jobba för att upptäcka ohälsa och minska sjukfrånvaron i din organisation.


 

Hälsobloggen

22 juni, 2020
Aktuellt från Qurants sjuksköterskor
Läs mer
Provtagning för covid-19
17 juni, 2020
Information om provtagning för covid-19
Läs mer
Hemarbetsplatsen
26 maj, 2020
Skapa bra ergonomi och arbetsmiljö på hemarbetsplatsen
Läs mer