Hälsobloggen

Dags att skapa nya rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering

Japp, det är läge att se över interna rutiner för arbetsanpassning. Arbetsgivarens ansvar kring arbetsanpassning förändras och förstärks nämligen från och med den 1 juni 2021.

Förskrift AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering ersätts då med AFS 2020:5 Arbetsanpassning.

Därför förtydligas föreskrifterna

I konsekvensutredningen till de nya föreskrifterna om arbetsanpassning, kom man fram till att vissa delar av nuvarande föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering är föråldrade. Dessutom är det inte tillräckligt tydligt hur mycket arbetsgivaren är skyldig att anpassa och rehabilitera.

– Utifrån dessa förändringar behöver arbetsgivaren se över ett antal områden. Den viktigaste åtgärden är att det finns en nära dialog mellan medarbetare och chef, säger Karin Molander, arbetsmiljöspecialist och ergonom.

Skapa rutiner för arbetsanpassning

Ta hjälp av nedan punkter när du skapar rutiner för arbetsanpassning.

CHECKLISTA


1. Fånga upp tidiga tecken

Skapa tydliga rutiner för att fånga upp tidiga tecken på behov av arbetsanpassning. Av rutinen ska det framgå:

🔲 Vem som tar emot informationen

🔲 Vad som händer med informationen

🔲 Vad mottagaren ska göra

🔲 Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare


2. Konstaterade behov

När behov av arbetsanpassning har konstaterats ska arbetsgivaren:

🔲 Så snart det är möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas

🔲 Så snart det är möjligt genomföra arbetsanpassningen

🔲 Fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar

🔲 Vid behov justera arbetsanpassningen


3. Riskbedömning alkohol och droger

Ert systematiska arbetsmiljöarbetet ska även omfatta riskbedömning gällande alkohol och droger. Utifrån denna riskbedömning ska ni ta fram de rutiner som är aktuella för er verksamhet.

🔲 Arbetsgivarens skyldigheter gällande rehabilitering består av att ta fram, följa och uppdatera ”Plan för återgång i arbete” (beskrivet i Socialförsäkringsbalken 30 kap.)

🔲 Se till att chefer och skyddsombud får kunskap om de nya reglerna

🔲 Ni behöver inte längre formulera särskilda mål gällande arbetsanpassning och rehabilitering


LÄS MER om hur de nya reglerna kommer att påverka arbetsgivare och medarbetare i bloggen Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.


Källa:
AFS 2020:5 Arbetsanpassning
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR