Att tänka på som arbetsgivare vid hävda coronarestriktioner


Arbetsmiljö

Nu händer det, coronarestriktionerna är hävda och fler och fler arbetsgivare kallar sina anställda åter till kontor och andra arbetsplatser. De allmänna råden, som gäller från och med 29 september, riktar sig till enskilda personer. Ur smittskyddssynpunkt är det därför viktigt att arbetsgivare underlättar för anställda att följa dessa råd.

Arbetsgivaren ska ha en fortsatt beredskap att hantera covid-19 relaterade fall och utbrott. Arbetsgivare har alltid ett ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Det är dock upp till varje enskild arbetsgivare att avgöra vilka förebyggande åtgärder som kan vara kvar och vilka som ska tas bort. Det kan bland annat bero på typ av verksamhet och storlek på lokaler.

Så kan arbetsgivare minska risken för smittspridning

  1. Informera de anställda om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
  2. Erbjud digitala alternativ och möjlighet till hemarbete vid symtom på covid-19.
  3. Upprätthåll god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  4. Sätt upp affischer om handtvätt.
  5. Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.
  6. Städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risken för sjukdom. Ändamålet med att städa lokaler är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus.

Vi hjälper dig med frågor om smittspridning, riskbedömning och hälsa på arbetsplatsen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.


Läs mer:
Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin, Arbetsmiljöverket
Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19
Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning till miljö- och hälsoskyddsnämnderna.

 

Hälsobloggen

22 juni, 2022
Vilken nytta har byggföretag av en företagshälsa?
Läs mer
21 juni, 2022
Så blir du en bättre chef: Ge och få feedback
Läs mer