Arbetsmiljö

Arbetsorsakade besvär: De vanligaste problemen och hur du förebygger dem

Arbetsorsakade besvär

25 procent av sysselsatta personer i Sverige har hälsobesvär orsakade av sitt arbete. Problemen varierar från trötthet till värk, smärta och problem med rörelseapparaten. 30 procent av de drabbade har varit frånvarande från arbetet på grund av sina besvär.

Under 2023 släppte Arbetsmiljöverket rapporten Arbetsorsakade besvär 2022. Den visade att en fjärdedel av sysselsatta i Sverige har upplevt besvär orsakade av arbetet under det gångna året. Det är en markant minskning från 2020, då siffran var 32 procent. Rapporten konstaterar att den stora skillnaden främst beror på problem till följd av Covid-19 under 2020.

Majoriteten av besvär orsakas inte av olyckor

Rapporten delar upp problemen i två huvudkategorier: Besvär till följd av olyckor, och besvär som orsakats av andra arbetsförhållanden. I studien svarade 20 procent av de drygt 11 000 tillfrågade att de hade besvär på grund av olyckor, och resterande 80 procent gav andra orsaker.

De som drabbats av olyckor motsvarar ungefär 5 procent av alla sysselsatta i Sverige. De vanligaste orsakerna är fallolyckor, feltramp, tunga lyft och annan överbelastning. Det är ungefär lika vanligt för kvinnor och män, och siffran är oförändrad mellan 2020 och 2022.

De resterande 80 procent som har besvär av andra orsaker motsvarar hela 23 procent av alla sysselsatta. Där är problemen vanligare bland kvinnor (28 procent) än män (18 procent). En stor majoritet inom den här kategorin, hela 66 procent, uppger att deras problem uppstått på grund av för hög arbetsbelastning.

Några av de yrken som rapporterar mest besvär är:

  • Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare
  • Undersköterskor och sjuksköterskor
  • Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer

Få risker anmäls trots stora besvär

Trötthet, fysisk smärta eller värk, samt problem med nacke, axel eller arm är de vanligaste typerna av arbetsorsakade besvär oavsett om de uppstått på grund av olyckor eller andra orsaker. 75 procent av de drabbade besväras av trötthet, 65 procent av fysisk smärta eller värk, samt 55 procent av problem med nacke, axel eller arm. Även oro/ångest, huvudvärk och sömnstörningar besvärar nästan hälften av de drabbade.

Trots att det ingår i arbetsgivares uppdrag att minimera risker, och trots att de har ett rehabiliteringsansvar, så anmäler 58 procent av de drabbade inte omständigheterna för de olyckor som ligger till grund för besvären. När det gäller besvär som beror på andra arbetsförhållanden är siffran ännu högre – 92 procent. Trots det har över hälften av drabbade varit i kontakt med vården för sina besvär.

Minska frånvaron genom att förebygga vanliga problem

Att fokusera på de vanligaste problemen på arbetsplatser är ett effektivt sätt att förhindra både individuellt lidande och kostsam frånvaro. Om ni har tillgång till frånvarodata via er företagshälsa eller sjuk- och frisklösning så kan ni också gå ett steg längre och analysera vilka typer av besvär som orsakar flest sjukskrivningar på just er arbetsplats.

Här är några potentiella lösningar beroende på orsak:

Besvär orsakade av olyckor

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg arbetsmiljö och minimera risken för olyckor. Här är ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete A och O. Det handlar om att regelbundet undersöka arbetsmiljön, analysera risker, samt genomföra och följa upp åtgärder.

Arbetsmiljöverkets studie visar att nästan sex av tio olyckor inte anmäls till arbetsgivaren, trots att de orsakat besvär för medarbetare. Det minskar arbetsgivarens möjligheter att åtgärda risker. För att uppmuntra fler anmälningar kan du som arbetsgivare se över anmälningsprocessen: Är det möjligt att göra processen enklare, eller kommunicera den mer tydligt till medarbetare?

Läs mer: Sex steg till systematiskt arbetsmiljöarbete

Besvär orsakade av andra arbetsförhållanden

Här är ”för hög arbetsbelastning” den vanligaste orsaken till besvär. Vi vet dessutom att det är en vanlig orsak till stressrelaterad psykisk ohälsa – ett växande problem på många arbetsplatser. Andra vanliga problem är påfrestande arbetsställningar eller långvarigt stillasittande, följt av krävande kunder/patienter/elever eller motsvarande.

I den här kategorin finns ett antal potentiella lösningar, så arbetsgivare gör klokt i att försöka ta reda på vilka problem som är vanligast hos dem.

  • För hög arbetsbelastning: Se över arbetsbördan i respektive arbetslag; kan något behöva fler resurser, eller en omfördelning av ansvar? Ta också upp frågan med ansvariga chefer så att de kan vara uppmärksamma på sina medarbetares behov och agera vid tecken på ohälsosam stress.
  • Påfrestande arbetsställningar/stillasittande: Se över medarbetarnas ergonomiska förutsättningar. De kan behöva nya arbetsredskap, utbildning i ergonomi, eller större möjligheter att variera sin arbetsdag så att de inte står eller sitter i samma position flera timmar i sträck. Ta en ergonom till hjälp om ni saknar rätt kompetenser internt.
  • Krävande kunder/elever/patienter: Här gör ledarskapet stor skillnad. Tydliggör för både personal och kunder vilka ordningsregler som gäller på er arbetsplats. I vissa situationer, exempelvis på skolor eller sjukhus, så kan det vara svårare att få en mottagare att lyssna. Då är det viktigt att medarbetare har ett tryggt stöd att luta sig mot när de behöver hjälp att lösa eller hantera en situation. Kanske det stödet är du?

Sammanfattning

Idag upplever var fjärde sysselsatt person i Sverige arbetsorsakade besvär. Det innebär sannolikt att de flesta arbetsplatser är drabbade i någon grad.

Hur ni hanterar arbetsorsakade besvär beror ytterst på utformningen av er arbetsplats och era arbetsuppgifter, men det finns ett par gemensamma nämnare som alla företag bör ha i åtanke:

  • Ett korrekt systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Trygga ledare med koll på hälsa och arbetsmiljö
  • Sammanhållna processer som ger er insikt i hälsoläget på arbetsplatsen, så att ni inte behöver gissa er till varför just era medarbetare är sjuka eller frånvarande.

Det är också mycket viktigt att ta er tid att prata med era medarbetare. De har ofta god insikt till de utmaningar och risker som finns i er arbetsmiljö. Om ni både lyssnar in och tar deras oro på allvar så kommer de sannolikt att lyfta nya problem redan i ett tidigt skede – och ni får möjlighet att agera innan de leder till skada och frånvaro.

På Qurant Företagshälsa kombinerar vi ett nära personligt samarbete och smarta digitala system för att ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar för att bygga friskare arbetsplatser och sänka sjukfrånvaron. Boka ett möte för att se hur vi kan hjälpa ditt företag.

KARIN MOESTAM
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR