Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud med konkreta verktyg.


Events | Hälsobloggen

Lär dig allt om hur du bedriver ett praktiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en hälsosam, säker och effektiv arbetsplats. Kom på vår och Arbetsmiljöakademins utbildning för chefer och skyddsombud och få konkreta verktyg och metoder. 

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet så som luft, ljud, kemikalier men även ledarskap, kommunikation, stress och möjlighet till återhämtning. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön skapas förutsättningar för en säker och effektiv arbetsplats med trivsam arbetsmiljö och mindre risk för konflikter och kränkningar.

På den här utbildningen får du de grundläggande kunskaperna i arbetsmiljölagstiftningen och förståelse för hur arbetsgivare och skyddsombud och övriga anställda bör samarbeta när det gäller arbetsmiljöfrågor. Vi lägger lägger stor vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön samt varvar teori med fallbeskrivningar och grupparbeten. Du får med dig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete.

Omfattning
1,5 dagar uppdelat på en heldag och en halvdag ca 3 veckor senare

Utförare:
Marita Tidén, Senior Arbetsmiljökonsult, Psykolog, Organisationskonsult
Karin Molander,Senior Arbetsmiljökonsult, Ergonom

När:
Första kurstillfälle: November 19, 8.30-16.30 och november 28, 13.00-16.30
Andra kurstillfälle: Februari 6, 8.30-16.30 och februari 20, 8.30-12.00

Var:
Rehabakademins lokaler på Korta Gatan 9, 2 tr, Solna Strand

Pris:
Totalt 5500 kr ex moms per person och i priset ingår intyg och fika ej lunch. Anmälan är bindande. Om du själv får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Anmälan sker direkt till Jessica UlvhagArbetsmiljöakademin.
Antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt om du är intresserad.

Har du några frågor? Kontakta gärna:
Michael Emilsson, mobil: 0708-10 20 02, e-post: michael@qurant.se
Jessica Ulvhag, mobil: 070-810 48 17, e-post: jessica.ulvhag@rehabakademin.se

VARMT VÄLKOMMEN!

Arbetsmiljöarbete

Detaljerad kursinformation:

Syfte
Erhålla grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och förståelse för hur arbetsgivare och skyddsombud och övriga anställda bör samarbeta när det gäller arbetsmiljöfrågor.
Mål
Efter utbildningen ska du:
• Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
• Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
• Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
• Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan
Utbildningsinnehåll
• Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen och föreskrifter
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Riskinventering, riskbedömning och handlingsplan
• Arbetsskador och tillsyn
• Roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet
• Fysiska arbetsmiljöfaktorer
• Belastningsergonomi
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Rehabilitering
• Exempel på årshjul

 

Hälsobloggen

20 oktober, 2020
Så kan hälsostatistik förbättra arbetsmiljön
Läs mer
9 oktober, 2020
Kan stress leda till ångest?
Läs mer
25 september, 2020
Tips för bra ergonomi och arbetsmiljö på hemarbetsplatsen
Läs mer