Aktuellt från Qurants sjuksköterskor


Aktuellt från Qurants sjuksköterskor | Hälsobloggen

I vår tjänst Qurant Sjuk & Frisk ingår medicinskt stöd och rådgivning till medarbetare, chefer och HR av Qurants sjuksköterskor. De hjälper bland annat till med:

– Stöd och råd vid sjukfrånvaro och rehabiliteringsprocessen
– Vägledning inom den offentliga vården
– Bokning av specialist och behandling inom den privata vården
– Individuellt Chefsstöd. Rådgivning i alla hälsorelaterade ärenden
– Stöd i frågor kring rehabiliteringsplan och rehabiliteringsåtgärder för medarbetare
– Bedömning av ärenden är arbetsrelaterade


Vanligaste frågorna och svaren just nu

Fråga: Hur ska jag som chef klara av den extra höga arbetsbelastningen och oron från medarbetarna under coronatider?
Svar:
 Ett första steg kan vara att HR eller din chef sätter upp möten där cheferna har möjlighet att prata igenom situationen, få möjlighet att dela erfarenheter samt diskutera lösningar.  Om du känner att du behöver mer direkt hjälp rekommenderar vi att du tar kontakt med din företagshälsa som kan lyssna, vägleda samt ge förslag på individuella lösningar.


Fråga: Jag är hemma med influensa- och förkylningssymptom, hur vet jag när jag kan gå tillbaka till arbetet?
Svar: Vid förkylningssymtom ska man ta ett covid-19 test. Stanna hemma, behandla symptomen, vila och invänta svar på testet. Under tiden följer man riktlinjerna att inte umgås med andra. Vid ett positivt PCR-test som visar på coronainfektion ska man stanna hemma i 7 dagar från första symtom och vara symtomfri i 48 timmar innan man återgår till arbetet.


Fråga: Hur vet man när man kan återgå till arbetet efter att ha varit hemma med influensa- och förkylningssymptom?
Svar: Vi rekommenderar att man ska vara hemma minst två dygn efter det att man har blivit helt frisk och symtomfri. Har man tidigare varit sjuk i minst sju dagar och alltså varit symptomfri i två dagar, men har kvarvarande torrhosta eller försämrad lukt och smak, kan man återvända till arbetet.


Fråga: Om en person i hemmet är sjuk i förkylnings- eller influensaliknade symptom, måste alla stanna hemma då?
Svar: Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.


Fråga: Hur ska man göra och vad ska man tänka på vad gäller de medarbetare som är sjukskrivna och inte har covid-19?
Svar: Sedvanlig handläggning. Har ni några frågor, kontakta företagshälsan.


Har du fler frågor? Kontakta våra sjuksköterskor så hjälper de dig!

Uppdaterad 2022-01-12

Hälsobloggen

13 juli, 2022
7 enkla sätt att få koll på stressen och sänka kortisolet
Läs mer
Skogsbad och hallucinogena svampar – recept mot depression?
Läs mer