background

Vilken nytta har byggföretag av en företagshälsa?

Frisk- och Hälsovård

Byggnadsarbetet är ofta tungt och risken för att råka ut för en arbetsskada är relativt …

Netflixdagar och utomhuskontor – friskvård för moderna företag?

Hållbar Hälsa

­­­ Friskvård snarare än sjukvård är målet för oss alla. Men hur arbetar dagens företag …