background

Att tänka på som arbetsgivare vid långvarig covid-19

Coronavirus/covid-19

Långvarig covid-19 kan orsaka långvarig problematik hos medarbetaren och kan påverka både arbetsförmåga och sjukfrånvaro. …