background

Därför engagerar psykisk hälsa företaget KICKS

Psykisk ohälsa och Stress

Vårt tillstånd av psykiskt välbefinnande varierar genom hela livet. Det är svårt att förbereda sig …

Hälsoundersökningar är ett bra sätt att förebygga ohälsa

Hälsobloggen

Studier visar att upp till 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med tidig upptäckt …

Kvinnohälsa, ett område som det sällan pratas om på jobbet

Hälsobloggen

Det finns flera besvär och sjukdomar som endast drabbar kvinnor. Dessa kan kännas svåra att …

Håll medarbetarnas engagemang uppe när de jobbar hemma

Hälsobloggen

Så får du dina teammedlemmar att känna sig peppade och delaktiga under distansarbetet När allt …