background

Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hälsobloggen

Föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering har gällt sedan 1994 men nu förändras och förtydligas de …