background

Ahum och Qurant startar samarbete för att gemensamt verka för minskad psykisk ohälsa i arbetslivet

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Ge dina medarbetare ett enkelt sätt att komma i kontakt med rätt legitimerad psykolog eller …

Läs Chef DigitalHRs senaste produktnytt om Qurant digitala företagshälsa.

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Enklare administration av sjukfrånvaro med Qurant digitala företagshälsa. Med en ny app och hälsoportal för …

Frukostseminarium: Konkreta tips på hur du förebygger ohälsa på arbetsplatsen

Events | Hälsobloggen

Kom på vårt frukostseminarium och få konkreta tips och råd på hur du upptäcker och …

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud med konkreta verktyg.

Events | Hälsobloggen

Lär dig allt om hur du bedriver ett praktiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en hälsosam, säker …