background

Hälsobloggen

Hur får man till en regelbunden och strukturerad träning?

Hälsobloggen

Att få till sin träning på riktigt har blivit extra viktigt nu i pandemitider när …

Rehabkoordinering kan lära chefer se tidiga signaler på ohälsa

Hälsobloggen

Hur kan chefer se tidiga signaler och agera innan någon hamnar i sjukskrivning? En del …

Vanligaste orsakerna till anmälan av arbetsrelaterade sjukdomar

Hälsobloggen

De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar i Sverige förra året var gruppen kemiska och biologiska …

Träna på utegym med kollegorna

Hälsobloggen

Många företag säger att de vill arbeta mer förebyggande med hälsofrämjande aktiviteter. Att fylla det …

Därför engagerar psykisk hälsa företaget KICKS

Hälsobloggen

Vårt tillstånd av psykiskt välbefinnande varierar genom hela livet. Det är svårt att förbereda sig …

Kvinnohälsa, ett område som det sällan pratas om på jobbet

Hälsobloggen

Det finns flera besvär och sjukdomar som endast drabbar kvinnor. Dessa kan kännas svåra att …

Håll medarbetarnas engagemang uppe när de jobbar hemma

Hälsobloggen

Så får du dina teammedlemmar att känna sig peppade och delaktiga under distansarbetet När allt …

Internationella arbetsmiljödagen fokuserar på pandemins konsekvenser på arbetslivet

Hälsobloggen

2021 års Internationella Arbetsmiljödag fokuserar på strategier för att kunna möta kriser nu och i …

Modern krishantering på arbetsplatser

Hälsobloggen

Är det skadligt att inte visa känslor efter svåra händelser? Är debriefing den metod som …

Hej, jag heter Ulrika och jag är alkoholist!

Hälsobloggen

Det är nu mer än 10 år sedan Ulrika berättade för sin chef att hon …