background

Hälsobloggen

Friluftsliv ger kraftfulla effekter på hälsan

Hälsobloggen

För mycket stillasittande och för lite rörelse och motion bedöms orsaka omkring 5,3 miljoner dödsfall …

Fem minuter pausstretch för rygg, axlar och nacke

Hälsobloggen | Pausgympa

Oavsett om du har ett stillasittande eller fysiskt krävande arbete, är det bra att ta …

Fyra prioriterade områden inom nya arbetsmiljöstrategin

Hälsobloggen

En ny arbetsmiljöstrategi som innebär fortsatt hög ambitionsnivå fattade Regeringen beslut om den 11 februari …

Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hälsobloggen

Föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering har gällt sedan 1994 men nu förändras och förtydligas de …

Information till arbetsgivare under covid-19 pandemin

Coronavirus/covid-19 | Hälsobloggen

Vanligaste frågorna och viktiga länkar Det är viktigt att du som arbetsgivare följer utvecklingen och …

Mentala verktyg för att hantera nedstämdhet och depression

Hälsobloggen

Inte bara naturen går in i en ny fas, vi människor kan också uppleva en …

Förstadagsintyg vid upprepad och återkommande frånvaro

Hälsobloggen

Om en medarbetare varit sjuk flera gånger på kort tid kan arbetsgivaren besluta om att …