bakgrundsmönster
Hälsobarometern

Friska företag börjar med friska medarbetare

Med vår Hälsobarometer kan du enkelt göra snabba pulsmätningar som undersöker trivseln i din organisation och hur dina medarbetare mår. Den visar även hur måendet utvecklas över tid och hjälper er utvärdera hälsofrämjande insatser.

Vill du veta hur ni kan ta pulsen på ert företag?
hand som håller en telefon Image Description Image Description

Enkla mätningar, värdefulla resultat

Regelbundna utvärderingar hjälper dig som chef upptäcka ohälsa och fånga upp problem i ett tidigt skede. När du vet hur dina medarbetare mår kan du sätta in förebyggande hälsoåtgärder innan små problem blir stora.​

ikon

Enkla utskick

Undersökningen skickas ut via e-post eller SMS en gång per månad. Man behöver varken logga in eller installera någon app.

ikon

Snabba svar

Medarbetaren får svara på fem frågor specifikt framtagna för att mäta välmående. De svarar anonymt och undersökningen tar max 30 sekunder.

ikon

Tydlig statistik

Medarbetaren kan se sitt eget resultat. Arbetsgivaren får sammanställd anonym statistik och rapporter på företagsnivå i Qurants portal.

ikon

Rätt åtgärder

Om en medarbetare får lågt resultat vid en hälsomätning kontaktar våra sjuksköterskor personen för anonym rådgivning och stöd.

illustration av kvinna i pratbubbla
“Vi har många nyckeltal kring hur mycket vi säljer och hur många pallar som plockas, men vi ville ha nyckeltal även för mjukare värden.”
Läs mer om hur Lidl arbetar med Hälsobarometern

Redo för ett friskare företag?

Upplev vår smarta hälsoportal och se hur en nytänkande företagshälsa kan sänka frånvaron på ditt företag.