Hälsobarometern

Med hjälp av vår hälsobarometer kan du snabbt och lätt stämma av hälsan i er organisation. Du ser om medarbetarna mår bra och får en bild över organisationens hälsoutveckling. Historiska data visar på trender och hur arbetstrivseln utvecklats över tiden. Frågorna vi använder i barometern är vetenskapligt utformade av Världshälsoorganisationen WHO.

Att göra kontinuerliga mätningar och utvärderingar hjälper dig som chef att upptäcka ohälsa och fånga upp problem i ett tidigt skede. Rätt förebyggande hälsoåtgärder kan sättas in innan det gått för långt.

Friska företag börjar med friska medarbetare
Image Description

Så här enkelt fungerar det!

Lätta utskick

Undersökningen skickas ut via mail eller SMS var 14:e dag. Man behöver varken logga in eller installera någon app.

Snabba svar

Medarbetaren får svara på fem frågor specifikt framtagna för att mäta välmående. De svarar anonymt och undersökningen tar max 30 sekunder.

Tydlig statistik

Medarbetaren kan se sitt resultat och arbetsgivaren får sammanställd anonym statistik och rapporter på företagsnivå i Qurants portal.

Rätt åtgärder

Om en medarbetare får lågt resultat vid en hälsomätning kontaktar våra sjuksköterskor personen för anonym rådgivning och stöd.

Vill du veta mer?

Se hur Qurant och hälsoportalen kan hjälpa er arbeta proaktivt med företagshälsa