image

Hur mår du och dina medarbetare?

Med hjälp av vår hälsobarometer kan du snabbt och lätt stämma av hälsan i er organisation. Du ser om medarbetarna mår bra och får en bild över organisationens hälsoutveckling. Historiska data visar på trender och hur arbetstrivseln utvecklats över tiden. Frågorna vi använder i barometern är vetenskapligt utformade av Världshälsoorganisationen WHO.

Att göra kontinuerliga mätningar och utvärderingar hjälper dig som chef att upptäcka ohälsa och fånga upp problem i ett tidigt skede. Rätt förebyggande hälsoåtgärder kan sättas in innan det gått för långt.

Friska företag börjar med friska medarbetare

Just nu!

Prova hälsobarometern gratis i 6 månader

Kontakta oss

eller boka demo

Så här enkelt fungerar det!

Image
Lätta Utskick

Undersökningen skickas ut via mail eller SMS var 14:e dag. Man behöver varken logga in eller installera någon app.

Image
Snabba svar

Medarbetaren får svara på fem frågor specifikt framtagna för att mäta välmående. De svarar anonymt och undersökningen tar max 30 sekunder.

Image
Tydlig statistik

Medarbetaren sin egen statistik i Qurants portal.
Arbetsgivaren får sammanställd anonym statistik och rapporter på företagsnivå i Qurants portal. Vid inloggning i hälsoportalen ser de den genomsnittliga hälsopoängen samt andel deltagare på företagsnivå för de senaste veckorna.
Chefen ser anonymt resultat på grupp/avdelningsnivå och kan jämföra hälsopoängen för olika perioder.

Image
Rätt åtgärder
Om en medarbetare får lågt resultat vid en hälsomätning kontaktar våra sjuksköterskor personen för att ge rådgivning och stöd. Samtalet är anonymt och företaget ser inte vilka som kontaktats eller vad som diskuterats.

Se hur medarbetarna mår i realtid

Med Hälsobarometern kan du mäta hur ditt företag mår vecka för vecka och agera direkt, i stället för att vänta på en årlig enkät. När du loggar in visas den genomsnittliga hälsopoängen för de senaste 3 veckorna samt företagets medverkandegrad för dessa tillfällen. Statistik och rapporter hjälper dig att ta fram en handlingsplan och vidta de rätta åtgärderna vid behov.


Image

QURANT Hälsobarometer

9SEK Per månad och användare
  •    done_outline    Webbaserad hälsobarometer
       done_outline    Anonyma stödsamtal
       done_outline    Statistik och rapporter
       done_outline    Chefsstöd vid låg trivsel

Kom igång snabbt och enkelt

Att komma igång med Qurant Hälsobarometer går fort och kräver minimal administration. Ring oss eller skicka intresseanmälan nedan, så återkommer vi med mer information och berättar hur du kommer igång.