Webinar

Nyttan med ett hälsosamtal och Qurants hälsoportal

Datum

tisdag 22 november 2022

Tid

10:00 – 10:45

Plats

Online/Webbinar
Teams, länk skickas via e-post

Kostnad

Gratis

Hälsosamtal

Om en medarbetare har mycket frånvaro under en kort tid eller på andra sätt verkar må dåligt är det viktigt att få reda på hur hen egentligen mår och undvika ohälsa genom att ha ett hälsosamtal.

Som chef har du en stor påverkan på hur dina medarbetare mår och presterar. En nyckel till att minska sjukfrånvaron och skapa en bra arbetsplats där medarbetarna har engagemang, trivsel och känner trygghet är god kommunikation till medarbetarna.

Innehåll

  • När och varför ska man hålla ett hälsosamtal?
  • Vad ska man tänka på?
  • Hur förbereder jag mig och genomför hälsosamtalet?
  • Hur kan Qurant stötta?

 

Qurants hälsoportal

En enkel och smidig plattform som ger användare full kontroll över sjukfrånvaro och hälsostatus på företaget. Ni som är chefer och personalansvariga får tillgång till unik statistik och kan i realtid följa hälsostatusen på medarbetare och företagsnivå. Det är också enkelt att dokumentera hälsosamtal. Medarbetarna får stöd genom att de kan se sin hälsostatus och få ökad medvetenhet kring den.

Innehåll
  • Enkel digital sjuk, VAB och friskanmälan.
  • Detaljerad hälsostatistik på medarbetare, grupp- och företagsnivå.
  • Snabb överblick på sjuktillfällen, omfattning och tendenser.
  • Smarta notifikationer vid tecken på ohälsa
Maila info@qurant.se för en kopia av inspelningen