Webinar

Nyttan eller onyttan med förstadagsintyg?

Datum

tisdag 14 februari 2023

Tid

10:00 – 10:30

Plats

Online/Webbinar
Teams, länk skickas via e-post

Kostnad

Gratis

Om en medarbetare varit sjuk flera gånger på kort tid kan du som arbetsgivare besluta om att införa ett sjukintyg från första sjukdagen, ett så kallat förstadagsintyg. Syftet är att fånga upp den egentliga orsaken till upprepad korttidsfrånvaro, för att kunna  stödja sin medarbetare på bästa sätt. Men vad måste man som arbetsgivare tänka på och hur gör man så att det stöttar både medarbetare och organisation?

Innehåll

  • Som arbetsgivare kan ni begära förstadagsintyg vid upprepad korttidsfrånvaro.
  • Vad är syftet och nyttan med förstadagsintyg?
  • Till nytta eller onytta? Kanske en något provocerande fråga men som jag skulle vilja att vi tillsammans funderar över.

Varmt välkomna!

Maila info@qurant.se för en kopia av inspelningen