Webinar

Missbruket som eskalerat under pandemin och som döljs bakom skärmen

Webinar om trender inom alkohol och droger på arbetsplatsen

Detta webinar kommer att fokusera på vilka företeelser som ligger bakom utvecklingen av det eskalerade missbruket under pandemin.

Frågeställningar

  • – Hur ser droganvändandet ut i arbetslivet?
  • – Hur vanligt är missbruk av läkemedel?
  • – Vilka tecken ska man leta efter som arbetsgivare för att identifiera medarbetare som mår dåligt?
  • – Proaktiva åtgärder mot missbruk på arbetsplatsen – vad kan man göra?

 

Föreläsare
Axel Gudmundsson

Axel Gudmundsson

Specialister inom alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen. Axel är ansvarig för arbetsplatstestning på Ljung & Sjöberg med 4 års erfarenhet berättar om hur det dolda missbruket ser ut på Sveriges arbetsplatser och hur man kan motarbeta det