Webinar

Arbetsplatstester – kränkning eller nödvändig proaktiv åtgärd?

Datum

fredag 21 oktober 2022

Tid

09:30 – 10:15

Plats

Online/Webbinar
Teams, länk skickas via e-post

Kostnad

Gratis

Alla är överens, missbruket ökar i Sverige och på arbetsplatsen. Den nya generationen har helt andra drogvanor och acceptans, kombinerat med ett ökat utbud, lägre priser och enklare tillgänglighet blir det en perfekt storm. Men hur gör man för att motarbeta det och vilka åtgärder fungerar faktiskt?

Vi tar upp tar upp tidiga tecken på missbruk, problemets storlek, konsekvenserna om man låter det gå oupptäckt och hur man som arbetsgivare kan agera så proaktivt och preventivt som möjligt.

Innehåll

  • Förståelse kring hur droglandskapet ser ut på arbetsplatser idag
  • Känna igen tidiga tecken på missbruk
  • Få verktyg och förslag på proaktiva åtgärder
Droger

Föreläsare

Axel Gudmundsson
Affärsområdesansvarig på Ljung & Sjöberg AB
Specialister inom alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen. Axel är ansvarig för arbetsplatstestning på Ljung & Sjöberg med 4 års erfarenhet berättar om hur det dolda missbruket ser ut på Sveriges arbetsplatser och hur man kan motarbeta det

Michael Emilsson
Försäljningschef, Qurant Företagshälsa
Proaktiva och nytänkande som kopplar samman alla delar i hälsokedjan och erbjuder en komplett företagshälsa för framtidens företag.

Maila info@qurant.se för en kopia av inspelningen