Webinar

1 av 20 medarbetare är höga på arbetsplatsen

Drogmissbruk är bland de snabbast växande säkerhetsproblemen på svenska arbetsplatser idag.

Trenden är tydlig, för 10 år sedan var 2 % positiva vid slumpmässiga drogtest, idag har den siffran ökat till 5%. Detta innebär att 1 av 20 medarbetare är höga på arbetsplatsen – utan att någon vet om det.

Arbetsplatsolyckor, försämrad prestation, felaktiga beslut och mänskligt lidande är alla konsekvenser av oupptäckt missbruk. Utan proaktiva åtgärder tar det i snitt 7 år innan en medarbetare med missbruksproblematik blir upptäckt, ofta är de insatser som då sätts in verkningslösa.

Proaktiva åtgärder mot missbruk på arbetsplatsen – hur upptäcker man det i tid?

Detta webinar kommer att fokusera på de proaktiva åtgärder arbetsgivare kan införa för att motverka missbruk på arbetsplatsen. Vilket ger en möjlighet att rädda människoliv samtidigt som verksamheten skyddas från missbrukets konsekvenser.

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare
Axel Gudmundsson

Axel Gudmundsson

Specialister inom alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen. Axel är ansvarig för arbetsplatstestning på Ljung & Sjöberg med 4 års erfarenhet berättar om hur det dolda missbruket ser ut på Sveriges arbetsplatser och hur man kan motarbeta det