background

Följ med på vår resa mot hållbar hälsa på arbetsplatsen genom att bli en del av Qurant

Hållbar hälsa på arbetsplatsen skapar friskare medarbetare och ökad lönsamhet

4 av 10 sjukskrivningar skulle kunna förhindras. Samtidigt saknar över 35 procent av alla anställda i Sverige, 1,5 miljoner yrkesarbetare, företagshälsovård. Och det är här Qurant kommer in.

Qurant är en proaktiv företagshälsa med digitala verktyg som ger alla arbetsgivare möjlighet att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede. Genom Qurant kan företaget sätta in hälsofrämjande åtgärder och snabbt få tillgång till rätt resurser och vård. Det ger företagen möjlighet att minska sjukfrånvaron med upp till 40 procent – något som är lönsamt både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Vi känner att Qurant är väl positionerad för framtiden. Med de investeringar vi har gjort under 2018 har vi tredubblat vår kundstock, markant ökat kännedomen om Qurant samt skaffat en stark digital plattform och digitala verktyg. Vi har etablerat en ledande position som en modern, flexibel och proaktiv företagshälsa.

Nu har du chansen att vara med på vår fortsatta expansion. Genom att bli en del av Qurant hjälper du företag att minska sjukfrånvaron och skapa hållbar hälsa på arbetsplatsen. Det ger friskare medarbetare och ökar lönsamheten.

Nu är vår crowdfundingkampanj lanserad hos FundedByMe.

Joina oss du med!

Qurant skapar hållbar hälsa på alla moderna arbetsplatser som förstått att friska medarbetare är företagets allra viktigaste tillgång.

 

Hållbar hälsa på arbetsplatsen