Smart och effektiv företagshälsa för detaljhandeln

Heltäckande företagshälsa och fokus på förebyggande åtgärder som skapar ett välmående företag med minskat vårdbehov och kostnader.

En glad man står vid en kassa och hjälper en kund
Företag som skapar ökad hälsa tillsammans med Qurant
Logo Ica
Logo Kicks
Logo Telenor
Logo Elgiganten
Logo Lidl
Dashboard Mobilnotifikation

Ett dagligt stöd för HR och Chefer

 • Ni får en helhetsbild över hälsan i företaget
 • Enklare personalplanering med koll på frånvaron
 • Vi håller koll och följer upp alla hälsoärenden
 • Proaktiva insatser som förebygger ohälsa
 • Vi ger er rådgivning i hälsoärenden
 • Chefstöd för lagar och regler inom arbetsmiljön

Vi hjälper er att få mer tid över för verksamheten.

Sjuksköterska talar i telefon illustration av sjuksköterska i telefon

Lägre kostnader med minskad sjukfrånvaro

Med fokus på förebyggande insatser minskar vi sjukfrånvaron och vårdbehovet och därmed era kostnader.

Vi har också en effektiv process där vårt hälsoteam koordinerar och följer upp alla hälsoärenden hela vägen inom ett inarbetat nätverk av vårdgivare – ni får optimerad hjälp i rätt tid.

Vi har ett gemensamt mål. Alla vinner på minskad sjukfrånvaro och vård.

Ung kvinna som jobbar på cafe Ung kvinna som jobbar i matbutik Illstration av mobiltelefon

Hjälp från dag 1

 • 1

  Meddelande direkt

  Smidig digital sjuk- och friskanmälan för både chefer och medarbetare

 • 2

  Uppföljning samma dag

  Frånvarande medarbetare kontaktas redan första dagen vid frånvaro av vårt Hälsoteam för stöd och råd

 • 3

  Stöd och råd vid upprepad eller längre frånvaro

  Alla med personalansvar får stöd och råd via telefon och digitalt

Kvinna pratar i telefon i butik Mobilnotifikation

Mycket enklare personalplanering

Med ökad frisknärvaro och full kontroll på hälsostatus och sjukfrånvaro blir schemaläggning och personalplanering enklare och mer effektivt.

 • Hälsostatus i realtid
 • Smarta meddelanden vid frånvaro
 • Administration vid hälsosamtal
Helena Erlingsjo
“Med detta initiativ vill vi stärka bilden av Lidl som en attraktiv arbetsgivare för såväl våra befintliga som potentiella medarbetare."

89% av våra kunder

har tack vare vår digitala plattform bättre överblick över hälsoläget nu

91% av våra kunder

har en bra dialog och får bra stöd av vårt hälsoteam

92% av våra kunder

säger att de bättre kan stötta ledare och medarbetare i hälsofrågor nu

Man viker jeans i butik

Ut med det krångliga in med det enkla

När du väljer Qurant får du en lösning anpassad för hur arbetslivet ser ut idag. Med en samlad tjänst för alla hälsoärenden. En smart digital plattform i kombination med effektiv hantering från vårt hälsoteam.

En företagslösning som den borde vara – enkel, komplett och kostnadseffektiv.

 • 1

  Enkel

  100% smart digital tjänst i en samlad portal och med personlig hjälp från vårt hälsoteam minimerar arbetet för er.

 • 2

  Komplett

  En leverantör för alla hälsotjänster. En komplett företagshälsa med en omfattande vårdförsäkring.

 • 3

  Kostnadseffektiv

  Med förebyggande insatser, optimerad process och inarbetat nätverk av vårdgivare minskar vi kostnader för er.

Proaktiva. Heltäckande. En hälsolösning som hjälper er mer

icon

Förebyggande

Med screening, pulsmätning, statistik och hälsoundersökningar får ni överblick över medarbetarnas hälsa och kan snabbt motverka hälsorisker.

icon

Stöd för chefer och medarbetare

Full koll på frånvaron och hur medarbetare mår med digital frånvaroanmälan. Dessutom ger Qurants Hälsoteam er stöd, råd och uppföljning av alla hälsoärenden.

icon

Detaljerad hälsodata

Unik hälsostatistik och realtidsanalys på hälsostatus som underlag och uppföljning av insatser.

icon

Enkel integration med personalsystem

Oavsett vilket system ni använder idag så är det enkelt att integrera vårt system med era befintliga HR och lönesystem.

icon

Effektiv vård och rehab

Snabb och individanpassad behandling som minskar sjukfrånvaro och kostnader.

icon

Samlad tjänst

Enkelhet med en samlad tjänst och en kontakt för alla hälsoärenden.

Qurant Trygg

Nya tider, ny lösning, bättre hälsa

En nytänkande lösning med företagshälsa, sjuk- och friskhantering samt vårdförsäkring i ett. Qurant Trygg ger snabb hjälp före, under och efter sjukdom eller skada. Med hälsofrämjande tjänster, snabb vård vid sjukdom eller skada och effektiv rehabilitering vid långvarig sjukskrivning.

Illsutration av sjuksköterska i telefon

Företagshälsa

Med fokus på tidiga hälsoinsatser som förbättrar hälsan innan det leder till kostsam ohälsa.

Illsutration av sjuksköterska i telefon

Sjuk- och friskhantering

Smidig digital hantering sjukfrånvaro, VAB och hälsoärenden som minskar sjukfrånvaron.

illustration av läkare och patient

Vårdförsäkring

Inga vårdköer. Snabb hjälp före, under och efter sjukdom eller skada. En personalförmån som stärker hälsa och attraktionskraft.

Läs mer om Qurant Trygg

En helhetslösning som gör det enklare för er