Behovsanalys – ny kund

Finns det anställda idag med följande:
Alkohol & droger
Kryssa i det som stämmer
En hälsoundersökning som ger ett bra underlag för att bedöma kandidatens förutsättningar att uppnå era arbetsmedicinska krav för anställningen.
Tex. härdplaster, höga höjder, skiftarbete, buller, vibrationer eller tex. Blyexponering?
Hjärt- och lugnräddning (HLR)
Kryssa i det som stämmer
Tex. härdplaster, höga höjder, skiftarbete, buller, vibrationer eller tex. Blyexponering?
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.